Zmiana przedmiotu działalności

Przedsiębiorcy prowadzący firmę mają możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zakresu działalności. Na czym polega zmiana przedmiotu działalności? Na co warto zwrócić uwagę podczas dopełnienia formalności zmiany kodu PKD?

W przypadku spółek handlowych wpisanych do rejestru przedsiębiorców przedmiot działalności spółki powinien być wpisany w umowie spółki. Oznacza to, że zakres kodów PKD jest widoczny w rejestrze KRS publicznie.

Obowiązuje odgórny przepis mówiący o tym, że umowa spółki może określać więcej niż 10 kodów PKD (rejestr KRS uwidacznia tylko 10 najważniejszych). Podczas przypisywania ich do prowadzonej spółki warto zwrócić uwagę na to, aby wybrane kody odzwierciedlały bieżącą działalność spółki. Warto podkreślić, że przedsiębiorcy przekazujące niewłaściwe dane na temat kodów PKD podlegają odpowiedzialności karnej (grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do dwóch lat).

Zmiana zapisów umowy spółki konieczna jest w przypadku, gdy wspólnicy zaczynają zajmować się całkowicie nowym rodzajem działalności.

Zmiana przedmiotu działalności to procedura, w której istotny jest również obowiązek dokonania aktualizacji danych w KRS, jeżeli przedmiot działalności (PKD) zmienił się całkowicie.

Warto zwrócić uwagę również na sytuację w przypadku spółek kapitałowych. Zmian należy dokonać zawsze w trybie zmian umowy spółki/statutu spółki, a następnie stosowną zmianę umowy/statutu zgłosić do sądu rejestrowego. Dopiero wpis do Rejestru powoduje skuteczną zmianę umowy spółki.

Zmiana kodów PKD to procedura, którą przedsiębiorcy często powierzają specjalistom z zakresu prawa. Decydując się na to rozwiązanie właściciele firm mają pewność, że ich firma jest bezpieczna oraz funkcjonuje zgodnie z obowiązującym prawem.

Zmiana przedmiotu działalności
Przewiń na górę