AKTUALIZACJA DANYCH W KRS

TRWA PROMOCJA DO KOŃCA ROKU NA USŁUGĘ!

Aktualizacja danych w KRS wymagana jest w przypadku zmiany adresu siedziby spółki, zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz osób lub organów uprawnionych do reprezentacji podmiotu.

Celem zmian jest zapewnienie bezpieczeństwa dla podmiotów prawa wchodzących w stosunki prawne ze spółkami w oparciu o dane z KRS.

Oferujemy pomoc w dopełnieniu procedury aktualizacji danych w KRS przez Internet. W zakres naszych usług wchodzi:
  • Weryfikacja dokumentów i określenie koniecznych zmian według potrzeb klienta
  • Opracowanie uchwał oraz protokołów zgromadzenia wspólników
  • wypełnienie elektronicznych formularzy
  • zapieczętowanie podpisem elektronicznym
  • przesłanie wniosków do urzędu

Czas realizacji aktualizacji danych w KRS trwa tylko kilka dni. Na czas dopełnienia formalności znacznie wpływa sprawny kontakt z Klientem, który przesyła nam odpowiednie informacje o zaistniałych zmianach.

Cena za aktualizacje w KRS wyceniania jest indywidualnie.

Pomagamy w aktualizacji m.in.: adresu spółki, adresów do doręczeń wspólników i członków zarządu, składu wspólników czy nazwiska członka zarządu.
Przewiń na górę