OBSŁUGA KSIĘGOWA

Obsługa księgowa spółek, JDG - Kraków, online, cała Polska

Oferujemy profesjonalną usługę obsługi księgowej dla Państwa firmy. Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie oraz zespół wykwalifikowanych księgowych, którzy zapewnią rzetelną i kompleksową obsługę.

Obsługa księgowa obejmuje m.in.:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi i rachunkowymi.
 2. Przygotowywanie deklaracji podatkowych i ZUS-owskich oraz ich terminowe składanie.
 3. Współpracę z urzędami skarbowymi i ZUS-em w imieniu Państwa firmy.
 4. Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz ich interpretację.
 5. Indywidualne doradztwo w zakresie księgowości oraz prawa podatkowego.
 6. Archiwizację dokumentów księgowych oraz przygotowanie dokumentów do kontroli podatkowych.

Zapewniamy pełną poufność oraz bezpieczeństwo powierzonych nam danych i dokumentów księgowych.

Gwarantujemy, że nasza usługa obsługi księgowej pozwoli na skuteczne zarządzanie finansami Państwa firmy oraz oszczędność czasu i kosztów.

Pełna księgowość daje możliwość pełnej kontroli prowadzonego przedsiębiorstwa. Nasi Klienci mogą skorzystać z takich usług jak:

– otwarcie ksiąg rachunkowych wraz z utworzeniem planu kont 
– prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych 
– prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych 
– sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego, rachunku zysków i strat, uzgadnianie sald, sporządzanie CIT-8 (zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu), przygotowanie informacji dodatkowej 
– przygotowanie okresowych rozliczeń oraz deklaracji podatku od towarów i usług – VAT-7 
– sporządzanie ewidencji sprzedaży i zakupów objętych podatkiem VAT 
– sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych dla GUS i NBP 
– udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych 
– sprawdzanie rachunków i faktur pod względem poprawności 
– sporządzanie i składanie sprawozdania finansowego w formie elektronicznej
– reprezentowanie i Klienta przed organami kontroli skarbowej 

Oferujemy pomoc w prowadzeniu uproszczonej ewidencji księgowej:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie karty podatkowej,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtu,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • ewidencja środków trwałych oraz opracowanie i aktualizacja planu amortyzacji,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych.

Oferujemy kompleksowe doradztwo dla firm oraz klientów indywidualnych. Świadczymy usługi w zakresie porad księgowych, podatkowych oraz prawnych.

Prowadzimy sprawy kadrowo-płacowe z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych. W zakresie kadr i płac oferujemy:

 • sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych
 • rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników
 • doradztwo w zakresie prawa pracy (w tym nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy)
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń z tytułu umów
 • sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych
 • rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników
 • prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS

W naszym biurze każdy Klient wyceniany jest w sposób indywidualny po zapoznaniu się z jego oczekiwaniami oraz wymaganiami. Staramy się dopasować ofertę tak, aby współpraca z nami przynosiła wiele korzyści.

Przewiń na górę