Przedmiot działalności spółki

Przedmiot działalności spółki to temat, który powinien być kojarzony przez osoby, które chcą zdecydować się na założenie własnej firmy w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto podkreślić, że określenie właściwego PKD jest istotnym etapem w procedurze zakładania spółki.

W jaki sposób określić przedmiot działalności ? Czym on właściwie jest?

Istotnie należy zaznaczyć, że przedmiot działalności spółki stanowi jeden z obowiązkowych elementów umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Bez właściwego opisu przedmiotu działalności nie można przejść całej procedury zakładania własnej firmy.

Składając wniosek rejestrowy przedmiot działalności określa się według systematyki Polskiej Klasyfikacji Działalności (tzw. PKD). Taka powinność wynika z dyspozycji art. 40 ustawy o KRS. 

Podczas procedury rejestracji spółki z o.o. warto po wskazaniu danego rodzaju działalności spółki umieścić w nawiasie odpowiadający mu kod PKD. Z pewnością usprawni to weryfikację wniosku oraz przyspieszy założenie podmiotu.

Na formularzach KRS można zamieścić nie więcej niż 10 kodów PKD. Należy również wskazać przeważający przedmiot działalności spółki.

Warto zaznaczyć, że konieczność właściwego określenia kodów PKD wynika również z tego, że dane w KRS są podstawowym źródłem informacji dla kontrahentów oraz inwestorów, którzy chcą nawiązać współpracę z właścicielem podmiotu. Błędne określenie przedmiotu działalności może przysporzyć wiele problemów.

Często przedsiębiorcy decydują się na pomoc osób, które sprawnie przeprowadzą procedurę rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiot działalności spółki
Przewiń na górę