Zmiana danych firmy w CEIDG

Zmiana danych firmy w CEIDG – kogo dotyczy obowiązek zmiany danych? Dla wielu przedsiębiorców procedura aktualizacji danych podmiotu w rejestrach jest problematycznym zadaniem. Często ten obowiązek odkładany jest na ostatnią chwilę co powoduje, że bezpieczeństwo firmy jest zagrożone. Dlaczego? Nieaktualizowanie danych firmy w rejestrach może spodowować np. utratę kontrahentów, wprowadzanie w błąd odbiorców zewnętrznych.

Aktualizacja danych w CEIDG to obowiązek, który dotyczy przedsiębiorców prowadzących firmę w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej. Jakie dane trzeba aktualizować w CEIDG? Dlaczego warto pamiętać o tym obowiązku?

zmiana-danych-w-ceidg

Zmiana danych firmy w CEIDG – jakie dane podlegają aktualizacji?

Aktualizacja danych jest obowiązkowa, gdy zmieniły się m.in. takie informacje jak:

 • dane osobowe
 • informacje dotyczące obywatelstwa
 • nazwa oraz adres działalności
 • adres do doręczeń oraz wszelkie dane kontaktowe firmy
 • PKD
 • dane dotyczące przedstawicielstw oraz pełnomocnictw
 • informacje dotyczące małżeńskiej wspólności majątkowej
 • NIP
 • podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe
 • rachunków bankowych

Ile mamy czasu na dokonanie zmian w CEIDG?

Termin zależy od rodzaju zmian:

7 dni:

 • twojego imienia i nazwiska, daty urodzenia (jeśli nie posiadasz numeru PESEL)
 • dodatkowych określeń, które włączyłeś do nazwy firmy
 • informacji o obywatelstwie
 • adresu do doręczeń oraz adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – jeżeli takie miejsce posiadasz
 • innych danych kontaktowych, jeśli podałeś je we wniosku o wpis do CEIDG
 • przedmiotu wykonywanej działalności opisanego kodami PKD

od razu po zaistniałej zmianie (najbliższy dzień roboczy):

 • dane zarządcy sukcesyjnego (gdy powołano zarządce)

w najlepszym dla przedsiębiorcy terminie, ale im szybciej tym lepiej dane dotyczące:

 • daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
 • danych przedstawiciela ustawowego innego niż kurator lub opiekun, syndyk, nadzorca lub zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • daty zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej
 • daty zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej (gdy została wcześniej zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG)
 • informacji o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej (gdy została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG).

 

zakladanie-spolek-w-krakowie

Zmiana danych firmy w CEIDG
Przewiń na górę