Zarząd w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona spółek kapitałowych. Na pozycje wspólnika w spółce wpływa wartość wkładu wniesionego do spółki. Jakie funkcje pełni zarząd w spółce z o.o.? Kto przede wszystkim może zostać członkiem zarządu spółki z o.o.? O jakich procedurach muszą pamiętać osoby prowadzące spółkę z o.o.?

W związku z przepisami kodeksu spółek handlowych jednym z organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarząd, który pełni głównie funkcje kierownicze oraz zarządzające podmiotem. Zarząd pełni funkcje reprezentacyjną oraz prowadzi sprawy podmiotu. Istotnie należy zaznaczyć, że prowadzenie spraw spółki rozciąga się na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe spółki.

Zarząd w spółce z o.o. może być jedno lub wieloosobowy. Godne uwagi jest to, że przepisy umowy spółki powinny określać liczbę osób wchodzących w skład zarządu. Z pewnością istotną kwestią jest konieczność powołania zarządu przed rozpoczęciem procedury założenia spółki z o.o.

Przede wszystkim warto wspomnieć, że członkiem zarządu może być osoba:
– posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
– nie posiadająca wyroku za przestępstwa gospodarcze
– nie będąca jednocześnie członkiem nadzorującym sprawy spółki

Warto zaznaczyć, że osoba będąca członkiem zarządu spółki nie powinna być powiązana z inną spółką o działalności konkurencyjnej lub sprzecznej z interesem spółki.

Powoływanie oraz odwoływanie członków zarządu odbywa się na podstawie uchwały wspólników (pod warunkiem, że umowa spółki nie określa konkretnych postanowień). Warto zwrócić uwagę na fakt, że powołanie członków zarządu polega na głosowaniu tajnym.

 

Zarząd w spółce z o.o.

Zarząd w spółce z o.o.
Przewiń na górę