Obowiązki Rady Nadzorczej

Jakie są obowiązki Rady Nadzorczej? Z pewnością warto zaznaczyć, że Rada Nadzorcza jako organ spółki, jest wybierana przez walne zgromadzenie. Jej głównym obowiązkiem jest wykonywanie zadań związanych z bieżącym nadzorem nad prowadzoną działalnością spółki akcyjnej, spółki z o.o. oraz spółdzielni. Tryb powoływania rady nadzorczej jest ustalany odgórnie przez status danej organizacji, który określa również okres kadencji jej członków.

Członkami rady nadzorczej nie mogą być osoby będące członkami zarządu, likwidatorzy, a także pracownicy danej spółki. W krajach Unii Europejskiej w skład Rady Nadzorczej tuż obok akcjonariuszy, mogą wchodzić przedstawiciele pracowników, mający wpływ na decyzję odnośnie aktualnych oraz przyszłych pracowników.

Obowiązki Rady Nadzorczej

– kontrolowanie podejmowanych decyzji,
– powoływanie, a także odwoływanie członków zarządu w spółce,
– dokonywanie oceny sprawozdania zarządu z prowadzonej działalności,
– dokonywanie oceny sprawozdania finansowego w zakresie dokumentów księgowych,
– kontrola wniosków odnośnie zysków i strat składanych przez zarząd,
– opracowywanie corocznego sprawozdania dla walnego zgromadzenia akcjonariuszy,
– zatwierdzanie rocznych planów działalności spółki,
– zawieszanie członków zarządu spółki,
– reprezentacja spółki na wypadek sprzeczności interesów,
– opiniowanie w sprawach sprzedaży akcji.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszym konsultantem w razie pytań, bądź wątpliwości odnośnie tego jak powinna w firmie działać Rada Nadzorcza. Pomoc prawna dla spółek w Krakowie – zapraszamy. Kompleksowe wsparcie dla właścicieli spółek z całej Polski, doradztwo prawne oraz pomoc w wypełnianiu obowiązków księgowych.

 

Obowiązki Rady Nadzorczej

Obowiązki Rady Nadzorczej
Przewiń na górę