Umowy spółek w formie aktu notarialnego

Kiedy umowy spółek w formie aktu notarialnego są wymagane obowiązującymi przepisami prawa? Na co warto zwrócić uwagę podczas przeprowadzenia procedury zakładania spółek?

Formy aktu notarialnego w umowie spółki wymaga się w przypadku takich podmiotów jak spółka:
– komandytowa
– z o.o.
– komandytowo-akcyjna
– akcyjna

Warto tutaj podkreślić, że zaniechanie obowiązku sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego skutkuje nieważnością zapisów w niej zawartych. Przede wszystkim właściciele spółek powinni pamiętać o tym że dokumenty sporządzane przez notariusza mają status dokumentów urzędowych oraz posiadają moc prawną.

Właściciele spółek na etapie zawierania umowy u notariusza mają możliwość dowolnego kształtowania zapisów umowy oraz zasad funkcjonowania podmiotu na rynku. Istotne jest tutaj przemyślenie odpowiednich kwestii, które regulować będą funkcjonowanie podmiotu na rynku.

Czy umowy spółek w formie aktu notarialnego wiążą się z dodatkowymi opłatami?
Bez wątpienia ważne jest, że czynności notarialne podlegają opłatą, których wysokość różni się w zależności od wartości przedmiotu umowy.

Akt notarialny jest dokumentem zabezpieczającym interesy uczestników obrotu prawnego. Istotne jest, że zapisy w akcie notarialnym powinni cechować się przejrzystością oraz zrozumiałą formą dla wszystkich.
Oryginał aktu notarialnego znajduje się w kancelarii, a strony otrzymują odpisy. Bezsprzecznie ważne jest, że odpisy mają taką samą moc prawną jak oryginały dokumentów.

Umowy spółek najlepiej powierzyć specjalistom, którzy zgodnie z prawem dopełnią niezbędnych formalności umożliwiających prowadzenie firmy bezpiecznie i profesjonalnie.

 

Umowy spółek w formie aktu notarialnego

Umowy spółek w formie aktu notarialnego
Przewiń na górę