Założenie prostej spółki akcyjnej w Krakowie

Na czym polega założenie prostej spółki akcyjnej w Krakowie? Czy możliwa jest szybka rejestracja prostej spółki akcyjnej? Na czym polega działanie prostej spółki akcyjnej?
Celem powstania prostej spółki akcyjnej jest przede wszystkim wzmocnienie rozwoju startupów w Polsce, zwiększenie ich konkurencyjności oraz zahamowanie eksportu polskich pomysłów za granicę.

Godne uwagi jest, że działanie tego rodzaju spółki łączy w sobie funkcjonujących już na rynku spółek:
– spółki z o.o.
– spółki akcyjnej

Istotnie charakterystyczną cechą prostej spółki akcyjnej jest minimalny kapitał akcyjny, którego wartość wynosi 1 zł.

Założenie prostej spółki akcyjnej będzie możliwe od marca 2021 roku – data jest ruchoma ze względu na to, że nie zatwierdzono ostatecznej decyzji dotyczącej terminu wprowadzenia prostej spółki akcyjnej.

Na czym polega założenie prostej spółki akcyjnej w Krakowie?
Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru formy tradycyjnej oraz elektronicznej.

Kilka słów na temat prostej spółki akcyjnej:
umowa może zostać zawarta w formie elektronicznej lub aktu notarialnego
– nie obowiązuje zasada surowości statutu
– rejestracja prostej spółki akcyjnej wymaga uzyskania wpisu do KRS (sądu rejestrowego właściwego dla siedziby spółki)

Jakie organy obowiązują?
– Rada Nadzorcza
– Rada Dyrektorów

Na koniec warto wspomnieć, że zaletą prostej spółki akcyjnej jest dowolne kształtowanie przez wspólników struktury majątkowej. Forma prawna umożliwia wniesienie wkładów w postaci pracy lub usług. By chronić interes wierzycieli, w przypadku prostej spółki akcyjnej ustanowiono rygorystyczne zasady dokonywania wypłat na rzecz akcjonariuszy. Środki z wniesionych wkładów można wypłacić. Warunkiem jest, by zrealizowane wypłaty nie doprowadziły do niewypłacalności spółki i tym samym niewątpliwie pokrzywdzenia wierzycieli.

 

Założenie prostej spółki akcyjnej w Krakowie

Założenie prostej spółki akcyjnej w Krakowie
Przewiń na górę