Wnioski do KRS od marca 2020 roku

Czy wnioski do KRS od marca 2020 roku składać będzie w inny sposób niż do tej pory? Od marca 2020 roku mają wejść w życie zmiany w ustawie z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (czyli KRS).

Obecnie właściciele podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w celu dokonania aktualizacji danych muszą wypełniać wiele wniosków oraz dokumentów. Dotychczasowa procedura znacznie wydłuża czas przeprowadzenia aktualizacji danych. Szczególnie w sytuacji, gdy wnioski są źle złożone – wtedy na aktualizację danych trzeba poczekać dłużej.

Po nowelizacji przepisów proces zmiany danych w KRS ulegnie znacznemu uproszczeniu. Przedsiębiorcy będą zobowiązani do składania wniosków wyłącznie w formie elektronicznej. Udostępniony system teleinformatyczny służący do ich składania ma bowiem wskazywać tzw. „pola obowiązkowe”, które należy uzupełnić, a także pomagać w prawidłowym wypełnieniu kolejnych pozycji wniosku poprzez możliwość wyboru z listy.

Warto jednak podkreślić, że podmioty podlegające wpisowi wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nie zostają zobligowane do składania wniosków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i będą mogły nadal składać je w formie papierowej.

Z dniem wprowadzenia zmian korespondencja z sądem odbywać się będzie również za wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Uwaga!
Pismo procesowe wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym e-PUAP. Zasada ta znajdzie również zastosowanie do wniosków składanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego KRS.

 

Przeczytaj również:

Zakładanie spółek Kraków a wpis do KRS

 

Wnioski do KRS od marca 2020 roku

Wnioski do KRS od marca 2020 roku
Przewiń na górę