Likwidacja spółki z o.o.

Likwidacja spółki z o.o.  – procedura likwidacji spółki z o.o. ma na celu ustania jej bytu prawnego. Proces wymaga dopełnienia określonych formalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kto zajmuje się obowiązkami likwidacyjnymi?

Zgodnie z obowiązującym prawem obowiązek przeprowadzenia czynności wstępnych, właściwych czynności likwidacyjnych oraz zakończenia likwidacji.

1. Czynności wstępne
Likwidację spółki należy rozpocząć podjęciem uchwały przez wspólników o jej rozwiązaniu. Uchwałę umieszcza się w protokole ze zgromadzenia wspólników, które sporządzić powinien notariusz. Uchwała powołuje również likwidatora (lub likwidatorów) spółki. Przygotowany dokument należy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego jako załącznik do wniosku o zmianę wpisu w KRS na formularzu KRS Z 61.Do formularza dołączyć trzeba również potwierdzenie dokonania opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji.
Wymagane są dodatkowo notarialnie poświadczone podpisy likwidatorów wraz z ich adresami.

2. Właściwe czynności likwidacyjne
Jednym z ważniejszych obowiązków związanych z likwidacją spółki jest ściągnięcie lub sprzedaż wierzytelności, wypełnienie zobowiązań względem wierzycieli oraz podział majątku. Warto jednak zaznaczyć, że podział majątku spółki możliwy jest nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki z o.o. i wezwaniu wierzycieli.

3. Zakończenie likwidacji spółki z o.o.
Na etapie zakończenia likwidacji spółki z o.o. jedną z ważniejszych czynności jest sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego. Sprawozdanie powinno zostać zatwierdzone przez zgromadzenie wspólników.

Zgodnie z ustawą, likwidacja spółki musi trwać minimum 6 miesięcy od jej ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po upływie tego czasu, likwidatorzy mogą przystąpić do podziału majątku spółki. 

 

Przeprowadzając procedurę likwidacji spółki z o.o. warto skorzystać z pomocy specjalistów – Pomoc prawna

Likwidacja spółki z o.o.

Likwidacja spółki z o.o.
Przewiń na górę