Zakładanie spółek Kraków a wpis do KRS

Zakładanie spółek Kraków a wpis do KRS – o czym należy pamiętać w procedurze założenia spółki?

Krajowy Rejestr Sądowy od wielu lat prowadzi różne rodzaje rejestrów (przedsiębiorców, stowarzyszeń, dłużników). Prowadzony jest wiarygodnie przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. W związku z tym mamy pewność, że wszystkie dane są prowadzone rzetelnie oraz solidnie.

KRS Funkcjonuje od 1 stycznia 2001 roku na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Daje możliwość uzyskania informacji o przedsiębiorcach podlegających obowiązkowi wpisu do KRS w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia.

Od czerwca 2012 roku istnieje możliwość pobrania aktualnych danych z KRS przez Internet.

Z pewnością w rejestrze przedsiębiorców istnieje możliwość uzyskania informacji w zakresie m.in.:
– zaległości podatkowych i celnych
– sposobie reprezentacji podmiotu
– danych wspólników
– statusu prawnego podmiotu

Zakładanie spółek Kraków a wpis do KRS – jakie dokumenty są bez wątpienia są wymagane?
Bez wątpienia uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców wymaga przedłożenia wcześniej kompletu dokumentów. Jakie dokumenty w związku z tym należy złożyć do KRS?
– umowa
– statut lub akt założycielski
– oświadczenia osób reprezentujących spółkę
– dokument o powołaniu członków zarządu
– wykaz wspólników
– oświadczenie o wniesieniu kapitału

Kto podlega przede wszystkim wpisowi do KRS?
spółki jawne, spółki partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z o.o., akcyjne, jawne
– spółki europejskie,
– spółdzielnie,
– spółdzielnie europejskie,
– europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
– przedsiębiorstwa państwowe,
– instytuty badawcze
– przedsiębiorstwa zagraniczne,
– towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
– towarzystwa reasekuracji wzajemnej,
– oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Polski,
– główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
– główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji,
– instytucje gospodarki budżetowej.

 

Na zakończenie polecamy kolejny artykuł – elektroniczne zakładanie spółek!

rejestr-przedsiebiorcow

Zakładanie spółek Kraków a wpis do KRS
Przewiń na górę