Statut spółki

Statut spółki zawiązuje spółki oraz reguluje najważniejsze zasady jej funkcjonowania na rynku. Statut zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych ustanawia się wyłącznie dla spółki akcyjnej. Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera się umowę spółki w formie aktu notarialnego (w przypadku tradycyjnej formy rejestracji). Z momentem podpisania umowy spółki z o.o. wspólnicy zobowiązani są o wniesienia udziałów tworzących kapitał zakładowy.

Bez wątpienia w przypadku spółki akcyjnej zawiązanie spółki następuje w momencie objęcia wszystkich akcji. Spółki nabywają osobowość prawną od momentu rejestracji w KRS.

Co reguluje statut spółki?
Statut spółki powinien określać m.in. przedmiot działalności czy czas trwania, nazwiska i imiona albo nazwy założycieli, prawa i obowiązki akcjonariuszy ograniczenia związane z posiadaniem akcji, warunki i sposób umorzenia akcji.

Wspólnicy powinni przede wszystkim pamiętać również o uregulowaniu problematycznych kwestii:
– podwyższenie kapitału spółki
– warunki tworzenia kapitału rezerwowego i zapasowego
– umarzanie udziałów lub akcji
– sposób powoływania zarządu i innych organów

Godne uwagi jest to, że wspólnicy spółki mają możliwość wprowadzania do statutu postanowień. Ważne jest to, aby postanowienia były zgodne z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

Zapisy statutu powinny przede wszystkim zawierać zasady zapewniające ochronę interesów wspólników oraz umożliwiających korzystne wyjście z każdej sytuacji, w której znajdzie się spółka.

 

statut-spolki

Statut spółki
Przewiń na górę