Rejestracja spółki cywilnej

Dla osób, które chcą prowadzić własną działalność ze wspólnikiem, najlepszym rozwiązaniem będzie rejestracja spółki cywilnej, w przypadku której olbrzymią zaletą są niskie koszty założenia, a także możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej.

Jak się okazuje, spółka cywilna nie jest spółką w rozumieniu prawa handlowego, gdyż nie posiada ona osobowości prawnej, co oznacza nic innego, jak to, że podmiotem wszystkich praw i obowiązków są wspólnicy spółki. Poprzez podpisanie umowy spółki, wspólnicy zobowiązują się do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w konkretnie oznaczony sposób. Spółka cywilna nie posiada statusu przedsiębiorcy, a do jej założenia nie jest wymagane wniesienie kapitału.

1. Odpowiedzialność wspólników

Przepisy prawa informują nas o tym, że majątek spółki cywilnej nie stanowi wspólnego majątku wspólników, z kolei za długi spółki odpowiadają oni całym swoim majątkiem.

2. Nazwa spółki cywilnej

Ważnym aspektem jest, aby firma (nazwa) spółki cywilnej zawierała co najmniej imiona i nazwiska wszystkich wspólników z dopiskiem „spółka cywilna”, bądź skrót „sp.c.”

3. Umowa spółki cywilnej

Jednym z etapów rejestracji spółki cywilnej jest sporządzenie jej umowy. Istotne jest to, iż owa umowa może zostać spisana w tradycyjnej formie pisemnej, bez wymaganej obecności notariusza.

Ponadto w sporządzanej umowie zawrzeć należy cel jej działania, do osiągnięcia którego zmierzać będą wspólnicy. Często po wykonaniu owego celu, spółka jest rozwiązywana.

W umowie spółki cywilnej muszą znaleźć się informacje takie, jak:
– informacja o wspólnikach,
– data oraz miejsce zawarcia umowy,
– nazwę oraz siedzibę spółki,
– okres na jaki zakładana jest spółka,
– zakres prowadzonej działalności (PKD),
– cel działania,
– sposoby na osiągnięcie celu,
– dane o wnoszonych wkładach,
– informacja o podziale zysku i podziale strat,
– informacja o wspólnikach-reprezentantach spółki.

4. Rejestracja spółki cywilnej – procedura

Spółka cywilna nie podlega rejestracji w CEIDG, jak również w KRS, aczkolwiek rejestracji podlegają jej wspólnicy. W przypadku, kiedy wspólnikami są osoby fizyczne i jeszcze nie są przedsiębiorcami, rejestracja odbywa się poprzez CEIDG, wypełniając oddzielny wniosek o wpis na formularzu CEIDG-1. Wspólnik przed podjęciem działalności w ramach spółki musi uzyskać wpis.

W dalszej kolejności należy:
– zgłosić się do GUS i uzyskać numer REGON,
– zgłosić się do Urzędu Skarbowego i uzyskać numer NIP,
– zaktualizować wpis w CEIDG.

Dowiedz się również jak założyć spółkę partnerską!

 

rejestracja-spolki-cywilnej

Rejestracja spółki cywilnej
Przewiń na górę