Kluczowe cechy spółki z o.o.

Czy kluczowe cechy spółki z o.o. decydują o tak dużej popularności tej formy prawnej? Dlaczego przedsiębiorcy decydują się tak często na zakładanie spółek w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona spółek kapitałowych. Warto zaznaczyć, że ten rodzaj spółki posiada osobowość prawną.
Spółkę można założyć w każdym dopuszczalnym prawnie celu. Tworzy ją jeden lub więcej wspólników. Istotne jest, że nie może jej założyć wyłącznie inna jednoosobowa spółka z o.o.

Dla wyjaśnienia warto podkreślić, że spółkę mogą utworzyć osoby fizyczne lub prawne (nie ma znaczenia obywatelstwo oraz miejsce siedziby podmiotu).

Bez wątpienia najczęściej wybierana jest przez wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko tylko do swojego wkładu.

Wysokość kapitału potrzebna do założenia spółki z o.o. wynosi 5000 zł.

Procedura założenia spółki z o.o. uzależniona jest od wybranego sposobu rejestracji:
– u notariusza,
– przez Internet.

Uproszczona procedura założenia spółki z o.o.:
1) Przygotowanie oraz podpisanie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
2) Wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.
3) Powołanie zarządu, ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.
4) uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podsumowując, kluczowe cechy spółki z o.o. sprawiają, że tak wiele osób decyduje się na rejestrację spółki. Warto podkreślić, że ta forma spółki znacząco ogranicza odpowiedzialność wspólników za zobowiązania podmiotu.

Kluczowe cechy spółki z o.o.

Kluczowe cechy spółki z o.o.
Przewiń na górę