Pomoc w zawieszeniu działalności spółki z o.o.

Dla kogo pomoc w zawieszeniu działalności spółki z o.o. okazuje się być odpowiednim rozwiązaniem?

Według prawa handlowego spółki mają możliwość zawiesić swoją działalność, jeżeli nie zatrudniają pracowników. Przedsiębiorca w tym celu musi przejść odpowiednią procedurę, jednak bez obowiązku podawania przyczyny wstrzymania działalności. Okres zawieszenia firmy trwa, według prawa od 30 dni do 24 miesięcy (w przypadku lutego czas tej skraca się do 28 lub 29 dni).. Zawieszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje na wniosek przedsiębiorcy, który składa się bezpośrednio do Krajowego Rejestru Sądowego.

Oprócz formularza KRS-Z62 należy także załączyć uchwałę wspólników lub zarządu, a także należyte oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników w firmie. Wnioski związane z zawieszeniem działalności nie podlegają opłatom sądowym. Przedsiębiorca nie musi także ogłaszać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zaistniałej sytuacji. Jednym z dodatkowych obowiązków jest natomiast wyrejestrowanie się z Zakładu Ubezpieczenia Społecznych jako płatnik składek. Procedura wypisania z ZUS-u równoznaczna jest z ominięciem obowiązku opłacania ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. W okresie trwania zawieszenia, podmiot gospodarczy ma wciąż prawo do wykonywania czynności niezbędnych do zabezpieczenia źródła przychodów. Jednostka ma prawo, aby przyjmować należności i regulować zobowiązania, które powstały przed datą zawieszenia działalności gospodarczej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może w przypadku rozliczania zbywać własne środki trwałe i części wyposażenia, aby uzyskać niezbędne środki pieniężne. W trakcie zawieszenia wciąż trwa pod przepisami prawa, które mogą nakazywać wypełnianie określonych obowiązków. Bez względu na to, czy firma jest zawieszona czy nie, wciąż ciąży na niej należność sporządzania rocznego sprawozdania finansowego składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowych.

Nie da się jednoznacznie wyjaśnić powodu zawieszania działalności gospodarczej. Najczęściej powodem zawieszenia są:

  • problemy finansowe podmiotu
  • przestój w danej branży
  • problemy osobiste przedsiębiorcy

Niezależnie od powodu zawieszenia działalności spółki istotne jest dopełnienie niezbędnych formalności prawnych. Często przedsiębiorcy decydują się na pomoc w zawieszeniu działalności spółki z o.o.

Od właściciela podmiotu gospodarczego wymagane jest niezatrudnianie w przedsiębiorstwie żadnego pracownika w formie umowy o pracę. Do zadań ekspertów natomiast należeć będzie sporządzenie i przesłanie niezbędnych wniosków oraz dokumentów, tak aby sprawnie i bezbłędnie otrzymać pozytywną decyzję ze strony Krajowego Rejestru Sądowego.

Pomoc w zawieszeniu działalności spółki z o.o.
Przewiń na górę