Wymiana kas fiskalnych

Czy wymiana kas fiskalnych jest obowiązkowa? Kto musi wdrożyć w swoje firmie nowe rozwiązania?

Prezydent podpisał ustawę o kasach fiskalnych online. Zgodnie z jej treścią przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży towarów i usług osobom, które takowej nie prowadzą, zobowiązani będą do zaprzestania stosowania tradycyjnych kas fiskalnych.

Początkowo planowano wprowadzenie zmian w styczniu 2018 roku, ale działania rozłożono w czasie. Wiele planowanych czynności pokrzyżowała pandemia COVID-19. Pierwsze zmiany wprowadzono w styczniu 2020 roku. Obowiązkiem zastosowania kas fiskalnych online obciążone zostały warsztaty samochodowe. W gronie tym znalazły się również podmioty, które zajmują się sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego, a także gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Następnie w styczniu 2021 roku obowiązek zastosowania kas fiskalnych online spoczął na kolejnych podmiotach, a mianowicie hotelach, pensjonatach i gastronomii. Dodatkowo zobowiązano podmioty, które zajmują się sprzedażą węgla, brykietu, innych paliw wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu wykorzystywanych do celów opałowych.

Najintensywniejsze zmiany zaplanowano na lipiec 2021 roku. Wtedy obowiązek ten spadnie na podmioty, które działają w zakresie:
– fryzjerstwa,
– kosmetologii,
– budownictwa,
– opieki medycznej,
– stomatologii,
– klubów fitness.

Zmianę tą uzasadniono tym, że jej efektem będzie nie tylko uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. Również wprowadzenie standardu protokołu komunikacyjnego do centralnego repozytorium kas dla nowych urządzeń fiskalnych, które wprowadzone będą do eksploatacji. Zmiany przyczynią się również do wyeliminowania niedostosowanych pod aktualne wymogi kas starej generacji.

Rejestracja spółki z e-podpisem – zachęcamy do lektury kolejnego wpisu!

 

Wymiana kas fiskalnych

Wymiana kas fiskalnych
Przewiń na górę