Pomoc w rejestracji fundacji

Pomoc w rejestracji fundacji – dlaczego warto zdecydować się na pomoc specjalistów?

W JAKIM CELU?

Powołanie własnej organizacji pozarządowej to duża satysfakcja, ale także i duża odpowiedzialność. Praktycznie, fundację założyć może każdy – zarówno obywatel Polski, jak i obcokrajowiec. Wnioskodawcą może być także osoba prawna. Do dwóch najważniejszych aspektów, jakie należy spełnić jest założenie fundacji, której siedziba znajdować się będzie na terenie Polski oraz realizowanie celu zgodnego z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej. Do interesów, które są zgodne i użyteczne społecznie lub gospodarczo należy zaliczyć ochronę zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświatę i wychowanie, kulturę i sztukę, opiekę i pomoc społeczną oraz ochronę środowiska. Jeżeli zakładana fundacja zamierza prowadzić przedsięwzięcie, które będzie związane z tym określonym w statucie, sąd rejestracyjny nie powinien mieć większych wątpliwości związanych z zarejestrowaniem organizacji. Ustawa nie zabrania prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację, jednak istnieją dwa warunki, które musi spełnić:

  • wartość środków majątkowych nie mniejsza niż 1000 złotych,
  • rozmiary działalności mają służyć celowi, dla którego fundację założono

REJESTRACJA W KRS

Każda nowo utworzona działalność gospodarcza wymaga uprzednio zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dzięki wpisowi podmiot otrzymuje osobowość prawną. Bez względu czy rejestrowana jest zwykła firma, czy może stowarzyszenie lub fundacja, każda taka jednostka otrzymuje w momencie wpisu różne prawa i obowiązki, a także ma możliwość podejmowania określonych czynności prawnych. Rejestr stanowi źródło informacji o organizacjach do niego wpisanych, posiada historię gospodarczą i najważniejsze informacje o każdej firmie. Z bazy danych pobrać można także odpisy, wyciągi i zaświadczenia, które potrzebne są w przypadku składania wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej lub podczas zakładania konta firmowego w banku. Ponieważ KRS ma charakter konstytutywny, dopiero od momentu wpisu organizacja może rozpocząć działalność gospodarczą.

Zdarza się, że na wpis do KRS należy czekać nawet kilka tygodni. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest sporządzenie umowy i innych formularzy z pomocą ekspertów, aby uniknąć nieprawidłowości w treści. Warto również wspomnieć o obowiązku uzyskania REGON oraz NIP. Wnioskodawca może się ubiegać o ich uzyskanie w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz w Urzędzie Skarbowym.

Cała procedura rejestracji fundacji nie należy do najprostszych czynności, ponieważ wymaga od przedsiębiorców sformułowania aktu fundacyjnego, ustanowienia statutu oraz przesłania wszelkich wniosków z bezbłędną treścią do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli wnioskodawca nie do końca pewny jest treści dokumentów lub nie chce samodzielnie przechodzić przez proces rejestracji, to polecanym rozwiązaniem jest pomoc w rejestracji fundacji świadczona przez ekspertów, którzy mogą bezproblemowo i sprawnie wyręczyć Klienta z formalności.

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w rejestracji fundacji – zapraszamy do współpracy.

Pomoc w rejestracji fundacji
Przewiń na górę