Sprawozdanie finansowe spółki

Przedsiębiorca prowadzący firmę w postaci spółki wpisanej do KRS musi sporządzić oraz złożyć  sprawozdanie. Sprawozdanie finansowe spółki zawiera najważniejsze informacje dotyczące podmiotu oraz określa jego sytuacje majątkową. Jak sporządzić sprawozdanie? Na co warto zwrócić uwagę przed przygotowaniem sprawozdania finansowego?

Na początku warto zaznaczyć, że sprawozdania finansowe składamy wyłącznie w formie elektronicznej.

Przede wszystkim ważne jest, że dokument złożony elektronicznie powinien:
– posiadać formę pliku XML;
– zostać podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym przez osobę, która jest odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przez kierownika jednostki;

Istotne jest, że przedsiębiorcy stosujący Międzynarodowe Standardy Rachunkowości mogą samodzielnie zadecydować o formacie i strukturze logicznej w jakiej złożą sprawozdanie finansowe spółki

W kwestii pozostałych dokumentów oraz załączników składanych wraz ze sprawozdaniem finansowych nie ma narzuconych formatów. Godne uwagi jest, że najczęściej jest to forma elektroniczna.

W formie elektronicznej sporządzanie się takie dokumenty jak:
1. sprawozdanie z działalności;
2. sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej;
3. opinia biegłego rewidenta/ sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego;
4. sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej;
5. sprawozdanie z działalności jednostki dominującej;
6. skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.

Po wysłaniu sprawozdania finansowego następuje weryfikacja pod kątem kompletności oraz poprawności. Zaakceptowane dokumenty są dostępne dla wszystkich publicznie.

 

Jakie obowiązki ma rada nadzorcza? Sprawdź obowiązki rady nadzorczej!

 

Sprawozdanie finansowe spółki

Sprawozdanie finansowe spółki
Przewiń na górę