Podpisanie umowy spółki

Kodeks spółek handlowych zalicza spółkę z o.o. do spółek kapitałowych posiadających osobowość prawną. Na czym polega podpisanie umowy spółki oraz na co powinni zwrócić uwagę wspólnicy decydujący się na wybór spółki z o.o.?

Jedną z ważniejszych kwestii jest odpowiedzialność. W przypadku tego rodzaju spółki warto zaznaczyć, że podmiot samodzielnie odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania. Wspólnicy znacząco ograniczają ryzyko finansowe, które mogłoby skutkować utratą prywatnego majątku.

Jednym z obowiązkowych etapów założenia spółki jest podpisanie umowy spółki, czyli dokumentu regulującego zasady funkcjonowania podmiotu na rynku. Istotne jest to, że wspólnicy spółki mają możliwość wybory formy zawarcia umowy:
– tradycyjna forma, czyli umowa spółki zawarta u notariusza (możliwość umieszczania w umowie niestandardowych zapisów)
– elektroniczna forma w systemie S24 (konieczność korzystania z udostępnionego wzorca umowy bez możliwości jego modyfikowania)

Umowa spółki z o.o. powinna zawierać:
– firmę i siedzibę spółki,
– przedmiot działalności spółki,
– wysokość kapitału zakładowego,
– czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
– liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

W chwili podpisania umowy przez wspólników powstaje spółka z o.o. w organizacji, która uzyskuje pełne prawa momencie wpisu do rejestru KRS.

Zakładanie spółek w Krakowie to usługa, która pozwala bezpiecznie oraz zgodnie z prawem założyć spółkę z pomocą specjalistów.

 

Podpisanie umowy spółki

Podpisanie umowy spółki
Przewiń na górę