Szczególne zapisy umowy spółki

Szczególne zapisy umowy spółki powinny zostać dobrze przemyślane, ponieważ wpływają znacząco na funkcjonowanie podmiotu na rynku. Wspólnicy spółki powinni właściwie zastanowić się nad wprowadzeniem dodatkowych zapisów regulujących prowadzenie jednostki.

Umowa spółki z o.o. jest podstawowym elementem regulującym działanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Istnieje możliwość dostosowania zapisów umowy (oprócz wzorca umowy udostępnionego w systemie S24). Należy jednak mieć na uwadze konieczność zawarcia zapisów bezwzględnie obowiązujących.
Prawidłowe zapisy umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wpływają na bezpieczeństwo spółki na rynku oraz często ułatwiają podejmowanie decyzji.

Umowa spółki zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych powinna zawierać:
– firmę i siedzibę spółki,
– przedmiot działalności,
– wysokość kapitału zakładowego,
– czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
– liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
– jeśli wkładem do spółki jest aport – szczegółowe określenie wspólnika oraz przedmiotu aportu, a także liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów,
– czas trwania spółki – jeżeli jest oznaczony.

Szczególne zapisy umowy spółki pozwalają na dodatkowe ustalenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Należą do nich m.in.:
– dopłaty oraz ich wysokość,
– zgoda spółki na zbycie udziałów,
– możliwość dziedziczenia udziałów,
– umorzenie udziałów,
– indywidualne prawo kontroli spółki,
– podwyższenie kapitału zakładowego,
– wyłączenie wspólnika ze spółki.

 

Podpisanie umowy spółki – zachęcamy do lektury kolejnych naszych wpisów przygotowanych przez specjalistów.

Szczególne zapisy umowy spółki

Szczególne zapisy umowy spółki
Przewiń na górę