Podpis kwalifikowany

Podpis kwalifikowany to elektroniczny podpis, który posiada taką samą moc prawną jak podpis złożony własnoręcznie. Przede wszystkim warto wiedzieć, że pozwala na załatwienie wielu formalności przez Internet poprzez szybkie podpisanie dokumentów oraz wysłanie do właściwych urzędów, instytucji oraz kontrahentów.

To zaawansowany podpis elektroniczny, który składany jest za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu. Istotne jest, że opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego.

Jakie zastosowanie ma podpis kwalifikowany?
– przesyłanie podpisanych dokumentów do jednostek administracji publicznej
– podpisywanie umów zapisanych w formie elektronicznej
– składanie zleceń
– podpisywanie faktur elektronicznych
– uwierzytelnienie transakcji w bankach

Godne uwagi jest, że certyfikat może zostać wydany tylko osobom fizycznym, ponieważ potwierdza przynależność klucza publicznego do danej osoby.

Ważne jest, że certyfikat musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS).

Jaka jest różnica między podpisem elektronicznym a profilem zaufanym?
Podobnie e-podpis jak i profil zaufany mają za zadanie potwierdzić tożsamość danej osoby.

Profil zaufany znajduje zastosowanie jedynie w załatwianiu spraw urzędowych online. Jest bezpłatny oraz posiada ważność na 3 lata. Po tym czasie istnieje możliwość przedłużenia ważności profilu zaufanego.

Podpis elektroniczny pozwala na załatwienie zarówno spraw urzędowych, jak i podpisywanie dokumentów komputerowych oraz e-maili. Jest to płatny sposób na potwierdzenie tożsamości. Ważność e-podpisu wynosi 2-3 lata oraz można odpłatnie przedłużyć ważność. Warto jednak zaznaczyć, że podpis elektroniczny niewątpliwie ma znacznie szersze zastosowanie.

 

Podpis elektroniczny często wykorzystywany jest do elektronicznej rejestracji spółki, ze względu na wygodę oraz szybkość załatwienia formalności.

 

Podpis kwalifikowany

 

 

Podpis kwalifikowany
Przewiń na górę