Formularze w procesie zakładania spółki

Założenie spółki prawa handlowego wymagania bez wątpienia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jakie formularze w procesie zakładania spółki są wymagane? O czym powinni pamiętać przyszli przedsiębiorcy decydujący się na założenie spółki z o.o.?W wyniku jakich etapów powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Załóżmy, że planują Państwo założyć spółkę z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona spółek kapitałowych, których założenie wymaga zawarta umowy spółki w formie aktu notarialnego. Godne uwagi jest to, że przepisy spółek handlowych zobowiązują do pokrycia kapitału zakładowego o wartości 5 000 zł.

Etapy rejestracji spółki z o.o.:
1. Zawarcie umowy spółki.
2. Wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.
3. Powołanie zarządu.
4. Powołanie Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej (opcjonalnie).
5. Wpis do rejestru.

Jakie w związku z tym wykorzystuje się formularze w procesie zakładania spółki? Bez wątpienia należy złożyć takie formularze, jak:

KRS-W3 – wniosek o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zawiera podstawowe informacje o spółce .

KRS-WE – załącznik do formularza KRS-W3. Określa przede wszystkim dane wspólników spółki z o.o.

KRS-WK i WM – określa dane organów spółki. Formularz KRS-WM określa sygnaturę Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Warto podkreślić, że ilość formularzy rejestracyjnych będzie uzależniona od całej procedury oraz niewątpliwie dodatkowych elementów tworzenia podmiotu. Mowa tutaj np. o powołaniu prokurenta, który zobowiązuje do złożenia dodatkowego formularza.

Reasumując, wiele osób zastanawia się w jaki sposób bezpiecznie zarejestrować spółkę. Przede wszystkim jednym z najbezpieczniejszych rozwiązań jest skorzystanie z usług specjalistów, którzy sprawnie przeprowadzą całą procedurę. Istotnie pozwoli to uchronić przedsiębiorcę od błędów formalnych, które uniemożliwiają prowadzenie własnej działalności.

Formularze w procesie zakładania spółki

Formularze w procesie zakładania spółki
Przewiń na górę