Ochrona właścicieli spółek w okresie koronawirusa

Ochrona właścicieli spółek w okresie koronawirusa jest bez wątpienia niezbędna do tego, aby zabezpieczyć podmioty przed skutkami w związku z epidemią.

Godnym uwagi jest fakt, że rząd zaakceptował pakiet rozwiązań składających się na „tarczę antykryzysową”. Jego celem jest przede wszystkim przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa.

Na pakiet składają się:

– projekt o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa);
– projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy);
– zmiana ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).

Pakiet przewiduje m.in.:

1. Pokrycie przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące dla:
– mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników (chodzi o składki za wszystkich pracowników);
– samozatrudnionych i zleceniobiorców.
2.  Świadczenie miesięczne w kwocie do około 2 tys. zł – dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych.
3. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.
4. Ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk.
5. Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich.
6. Umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19.
7. Korzystniejsze zasady rozliczania straty.
8. Umożliwienie sklepom – w niedziele objętym zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki.
9. Obniżenie o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania.
10. Przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców.
11. Zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów.
12. Umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową.
13. Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019.
14. Gwarancje de minimis z BGK.
15. Dopłaty BGK do odsetek.

Mamy nadzieję, że ochrona właścicieli spółek w okresie koronawirusa pozwoli przede wszystkim na przetrwanie w czasach trwającej epidemii.

Niewątpliwie rząd ciągle wprowadza zmiany w przepisach, które mają pomóc w zachowaniu płynności finansowej przedsiębiorstw.

Zachęcamy do lektury kolejnego wpisu: Pomoc prawna dla spółek w Krakowie

Ochrona właścicieli spółek w okresie koronawirusa

Ochrona właścicieli spółek w okresie koronawirusa
Przewiń na górę