Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest regulowany ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Od stycznia 2001 roku podatek zastąpił opłatę skarbową, która pobierana była podczas zawierania umów i oświadczeń woli o charakterze cywilnoprawnym.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobiera się w przypadku:

1) zawierania umów:
– sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
– pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
– darowizny
– dożywocia,
– o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
– depozytu nieprawidłowego,
spółki.

2. ustanowienia:
– hipoteki,
– odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
umowy

Bez wątpienia jest to, że warto zaznaczyć, że PCC pobierany jest również w przypadku wystąpienia zmian w zapisach umów.

Podatek należy opłacić w US w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego.

Istotnie należy zaznaczyć, że podatnicy, którzy nie dopełnią obowiązku opłaty PCC narażają się na konsekwencje w postaci kar finansowych lub postępowań podatkowych.

 

Podsumowując,

Zakładanie oraz prowadzenie firmy wiążę się z koniecznością dopełniania wielu obowiązków we właściwych terminach. Z tego powodu zachęcamy do skorzystania z oferowanego przez nas doradztwa podatkowego i prawnego, który pozwala przedsiębiorcom prowadzić biznes na wysokim poziomie. Profesjonalna pomoc specjalistów i doradców umożliwia bezpieczne wypełnianie obowiązków związanych z zarządzaniem firmą.

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych
Przewiń na górę