Kurator dla spółki kapitałowej

W jakich sytuacjach zostaje powołany kurator dla spółki kapitałowej? Czy jego obecność przede wszystkim wpływa na bezpieczeństwo podmiotu?

Funkcjonowanie spółek kapitałowych (spółka z o.o., spółka akcyjna) w znacznym stopniu wiążę się z koniecznością powołania odpowiednich organów. Mowa tutaj o:
– zarządzie spółki,
radzie nadzorczej (opcjonalnie w sp. z o.o.),
– zgromadzeniu wspólników.

Warto tutaj zaznaczyć, że w skład zarządu oraz organu nadzoru może wchodzić wyłącznie osoba fizyczna. Z tego powodu zdarzają się sytuacje, że na wskutek zdarzeń (np. śmierć wspólnika, rezygnacja, upływ kadencji) spółka zostaje bez członków zarządzających. W tych przypadkach powołuje się kuratora dla spółki, który stanowi wsparcie dla wierzycieli spółek pozbawionych organu zarządzającego.

Zadaniem kuratora spółki kapitałowej jest powołanie organów a w wyjątkowych sytuacjach podjęcie procedury likwidacyjnej spółki.

Kurator dla spółki kapitałowej – Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o ustanowienie go może złożyć:
– wierzyciel,
– wspólnik,
– były członek zarządu (w celu wykreślenia z KRS).

Złożenie wniosku o powołanie kuratora dla spółki kapitałowej wiążę się z koniecznością powołania opłaty w wysokości 40 zł.

Podsumowując,

Właściciele spółek powinny dbać o dostosowanie podmiotów do obowiązujących regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem spółek. Pomoc specjalistów często okazuje się być niezbędna dla tych, którzy mają wiele spraw na głowie i nie posiadają czasu na dopełnienie spraw wpływających na bezpieczeństwo podmiotu na rynki.

 

Kurator dla spółki kapitałowej

Kurator dla spółki kapitałowej
Przewiń na górę