Cudzoziemiec w polskiej spółce

Cudzoziemiec w polskiej spółce – czy to bezpieczne rozwiązanie na powierzenie pracy obcokrajowcom? Na co warto zwrócić uwagę decydując się na ten sposób zatrudnienia?

Do powszechnie obowiązujących i najczęściej wykorzystywanych sposobów na zatrudnienie osób spoza granic Polski są:
– zezwolenie na pracę w Polsce,
– oświadczenie pracodawcy o powierzenie pracy cudzoziemcowi.

Jednym z rzadko stosowanych rozwiązań jest powierzenie udziałów cudzoziemcowi w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak bezpiecznie korzystać z tego rozwiązania? Czy cudzoziemiec w polskiej spółce to odpowiednie rozwiązanie?

Przede wszystkim należy podkreślić, że legalizacja pracy cudzoziemców w Polsce często wymaga posiadania wiedzy na temat przepisów prawnych oraz czasu na załatwianie urzędowych formalności. Warto również zaznaczyć, że wszelkie zmiany w kwestii zatrudnienia (np. zmiana stanowiska pracy) wymagają uzyskania nowych dokumentów oraz zezwoleń.

Istotne jest również to, że wykonywanie pracy w Polsce przez obcokrajowca podlega opodatkowaniu i konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Ostatnio coraz popularniejszym rozwiązaniem jest powierzenie obcokrajowcom udziału w prowadzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym przypadku cudzoziemiec zostaje zobowiązany przez spółkę, której jest wspólnikiem, do „powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki”. Co to oznacza w praktyce? Obcokrajowiec wykonuje pracę na rzecz „swojej” spółki, za którą otrzymuje wynagrodzenie. Zakres obowiązków reguluje umowa spółki.

Skorzystanie z tego rozwiązania nie wymaga uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce. Dodatkowo świadczenie na rzecz spółki nie podlega obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego wspólnikom spółki wynagrodzenia, a spółka wypłacająca wynagrodzenie za niepieniężne świadczenie nie jest płatnikiem podatku dochodowego od tego wynagrodzenia.

Cudzoziemiec w polskiej spółce
Przewiń na górę