Kto reprezentuje spółkę z o.o.?

Na początku należy zwrócić uwagę na fakt, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona spółek kapitałowych. Powstaje z momentem wpisu do KRS. Kto reprezentuje spółkę z o.o.?

Istotne jest, że od momentu zawarcia umowy spółki do dnia wpisania spółki w KRS jest spółką
z o.o. w organizacji. Na tym etapie za reprezentację podmiotu odpowiedzialny jest zarząd lub pełnomocnik powołany uchwałą wspólników.

Po uzyskaniu przez spółkę wpisu do KRS za reprezentację spółki na rynku odpowiedzialność ponosi zarząd. Warto tutaj zaznaczyć, że zasady reprezentacji uzależnia się od liczebności tego organu. Zarząd może być jednoosobowy albo składać się z kilku członków.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że przepisy prawne przewidują sytuację, gdy spółkę reprezentują osoby niebędące członkami zarządu. Artykuł 210 par. 1 k.s.h. dopuszcza sytuację, gdy spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. W sytuacji, gdy jedyny wspólnik jest zarazem zarządcą, czynność prawna (w tym i umowa) między nim a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego, pod rygorem nieważności.

Dokładne zasady reprezentacji powinny zostać określone w umowie spółki z o.o.

Jeżeli jednak nie dopełniono tego obowiązku do reprezentacji spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu działający z prokurentem.

Kto reprezentuje spółkę z o.o.? Warto przed założeniem spółki ustalić wszelkie zasady związane z reprezentacją spółki na zewnątrz.

 

Kto reprezentuje spółkę z o.o.

Kto reprezentuje spółkę z o.o.?
Przewiń na górę