Jak zawiesić działalność spółki z o.o.?

Jak zawiesić działalność spółki z o.o.? W jakich sytuacjach proces zawieszenia podmiotu może okazać się niezbędną czynnością?

Podjęcie procedury zawieszenia spółki z o.o. pozwala na przerwę w prowadzeniu bieżącej działalności. Często powodem są niepewne rokowania działalności lub zdarzenia losowe niepozwalające prowadzić biznesu w danym okresie.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po ogłoszeniu zawieszenia działalności nie ma prawa do podejmowania żadnych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Właściciel podmiotu uprawniony jest do podejmowania działań mających na celu wznowienie działalności lub zabezpieczenie źródeł przychodów podmiotu, m.in.:

  • przyjmowanie należności;
  • regulowanie zobowiązań;
  • uczestnictwo w postępowaniach sądowych i urzędowych

Istotnie należy zaznaczyć, że umowa spółki z o.o. może określać powody pozwalające na zawieszenie działalności.

Podstawowym warunkiem podjęcia procedury zawieszenia działalności jest niezatrudnianie pracowników (nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach wychowawczych lub urlopach rodzicielskich, które nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu).

Spółkę można zawiesić na okres od 30 dnia do 24 miesięcy.

Jak zawiesić działalność spółki z o.o.?

Zarząd zobowiązany jest do złożenia wniosku KRS Z-62 z dołączonymi dokumentami:

  • uchwała zarządu;
  • oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników;

KRS informuje pozostałe instytucje o zawieszeniu działalności spółki z o.o.

Zachęcamy do lektury pozostałych wpisów:

Pomoc w zawieszeniu działalności spółki z o.o.

Jak zawiesić działalność spółki z o.o.

Jak zawiesić działalność spółki z o.o.?
Przewiń na górę