Aktualizacja danych w CRBR

Osoby podlegające obowiązkowemu zgłoszeniu do CRBR (Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych) muszą pamiętać również o obowiązku aktualizacji danych ujawnionych w rejestrze. Aktualizacja danych w CRBR jest istotna dla bezpieczeństwa zarówno właściciela podmiotu jak również prowadzonej działalności.

Warto zaznaczyć, że podobnie jak w przypadku KRS, niedopełnienie obowiązku aktualizacji danych w KRS podlega karze finansowej (w tym przypadku do 1 000 000 zł).

CRBR zawiera informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli podmiotach sprawujących kontrolę nad spółką, fundacją, stowarzyszeniem, spółdzielnią oraz innymi podmiotami podlegającymi zgłoszeniu.

Aktualizacja danych w CRBR – wymagane dane:
– imię i nazwisko,
– numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
– obywatelstwo (a po nowelizacji każde posiadane obywatelstwo),
– państwo zamieszkania,
– informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa aktualizacji danych w CRBR należy dokonać w terminie 7 dni od momentu wystąpienia zmian.

 

Aktualizacja danych w CRBR pomoc

Aktualizacja danych w CRBR
Przewiń na górę