Powtarzające się świadczenia niepieniężne

Czy powtarzające się świadczenia niepieniężne mogą okazać się sposobem na dodatkowe obciążenia podatkowe w spółce z o.o.? O tym, w jaki sposób zastosować przepisy prawa, aby uniknąć 9% składki zdrowotnej w spółce z o.o. pisaliśmy  -> Wynagrodzenie wspólników polski ład – zmiana umowy spółki.

Zastosowanie art. 176 KSH o powtarzających się świadczeniach niepieniężnych jest możliwe dla przedsięborców:

 • którzy w umowie zawrą odpowiednie zapisy
 • których zapis będzie dotyczył faktycznie będą wykonywać określone świadczenia
 • których zakres świadczenia nie będzie pokrywał się z zakresem prac powiązanych z funkcją w zarządzie spółki
 • których wynagrodzenia za świadczenia nie będą przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie

Powtarzające się świadczenia niepieniężne – przykłady:

 • usługi szkoleniowe, doradcze,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • wystawianie faktur,
 • czynności konsultacyjne,
 • zarządzanie rozliczeniami,
 • wykonywanie tłumaczeń,
 • usługi prawne i wiele innych.

W umowie spółki należy dodatkowo określić czas powtarzania czynności (np. co tydzień).

 

Powtarzające się świadczenia niepieniężne

Powtarzające się świadczenia niepieniężne
Przewiń na górę