Zmiana umowy spółki

Procedurę zmiana umowy spółki przeprowadza się w przypadku zmiany adresu siedziby, planowanego podniesienia wysokości kapitału zakładowego lub też zmiany zakresu przedmiotu działalności spółki. Oczywiście są to przykłady sytuacji, które wymagają zmian zapisów umowy spółki.

Ten rodzaj procedury (zmiana umowy spółki) wymaga odpowiedniej uchwały wspólników i złożenia formularzy do KRS.

Podjęcie uchwały o zmianie umowy spółki
Uchwały dotyczące umowy spółki zapadają większością 2/3 głosów. Warto jednak podkreślić, że w przypadku zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga się większości 3/4 głosów. Uchwałę zawiera się w protokole sporządzonym przez notariusza. Istotne jest to, że protokół powinien obejmować treści uchwał.  Uwzględnia się wynik głosowania oraz załączoną listę obecności.

Rejestracja zmian w KRS
Przeprowadzenie procedury zmiany umowy spółki wymaga wpisu do rejestru KRS. Należy złożyć formularz KRS Z3.
Warto pamiętać o tym, że jeśli spółka została zarejestrowana w systemie S24 istnieje możliwość zgłoszenia zmian za pośrednictwem systemu S24.

Ogłoszenie zmian
Właścicielki spółki mają obowiązek ogłoszenia zmian w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zmiana siedziby firmy
Zmiana adresu miejsc prowadzenia działalności, adresu przechowywania dokumentacji księgowej, adresu korespondencji czy adresu prowadzenia działalności wymaga wypełnienia formularza NIP-8.

Podczas wprowadzania zmian związanych z funkcjonowaniem podmiotu na rynku warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy zgodnie z prawem dopełnią wszystkich formalności oraz zadbają o bezpieczeństwo firmy.

 

zmiana-umowy-spolki

Zmiana umowy spółki
Przewiń na górę