Etapy zakładania spółki z o.o.

Dla wielu osób proces rejestracji spółki z o.o. wydaje się procesem zawiłym i skomplikowanym, co jest spowodowane szeregiem czynności, które należy wykonać, aby spółka mogła zostać wpisana do KRS. Jakie są etapy zakładania spółki z o.o.?

W tym artykule przedstawiamy etapy zakładania spółki z o.o.:

Krok 1 – sporządzenie umowy spółki z o.o.

Pierwszym i zarazem najważniejszym etapem do założenia spółki jest sporządzenie umowy spółki z o.o., bądź podpisanie aktu założycielskiego (w przypadku jednoosobowej spółki z o.o.). Dokument ten musi być sporządzony w formie aktu założycielskiego, co wiążę się z tym, że konieczna będzie wizyta u notariusza.

Krok 2 – wniesienie kapitału zakładowego

Kolejnym etapem jest wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. W większości przypadków polega to na wpłaceniu na rachunek bankowy spółki z o.o. odpowiedniej sumy pieniężnej. Może to również polegać na przeniesieniu prawa własności nieruchomości lub rzeczy ruchomej.

Krok 3 – powołanie zarządu

Trzecim z kolei etapem jest powołanie zarządu spółki z o.o., co może odbyć się na dwa sposoby, a mianowicie:
– uchwałą zgromadzenia wspólników,
– w drodze uchwały konkretnych wspólników (pod warunkiem, że umowa dała im taką możliwość).

W sytuacji, gdy w spółce będzie funkcjonowała rada nadzorcza lub komisja rewizyjna, określenie ich składu będzie krokiem niezbędnym.

Krok 4 – złożenie wniosku o wpis do KRS

Następnie należy wpisać spółkę do KRS. Etap ten odbywa się poprzez złożenie wniosku o wpis spółki z o.o. do KRS wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, a także wpisanie spółki przez sąd rejestrowy do KRS.

Na ten etap składają się również czynności techniczne takie, jak ogłoszenie wpisu do KRS w MSiG. Czynność ta jest wykonywania samodzielnie przez sąd rejestrowy, aczkolwiek wymaga dokonania odpowiedniej opłaty w chwili złożenia wniosku o wpis.

Krok 5 – nabycie pozwolenia

W następnej kolejności należy postarać się o wpis spółki do pozostałych rejestrów, uzyskanie numerów identyfikacyjnych, a także uzyskanie/przenoszenie pozwoleń na prowadzenie konkretnej działalności.

Etapy zakładania spółki z o.o.

Etapy zakładania spółki z o.o.
Przewiń na górę