Aport podczas zakładania spółek

Czym jest aport podczas zakładania spółek? Jakie przepisy określają wnoszenie aportu do spółki? Co może być przedmiotem aportu?
Aport stanowi wkład wspólnika do spółki na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym spółki. To przede wszystkim świadczenie wspólnika w zamian za obejmowane przez niego udziały w danym podmiocie.

Istotnie należy podkreślić, że zawierając umowę spółki z o.o. wspólnicy mają obowiązek wniesienia wkładów. Dany wkład może zostać pokryty w formie pieniężnej lub niepieniężnej.
Do jakiej kategorii zaliczamy aport podczas zakładania spółek?

Bez wątpienia aport jest niepieniężną formą wkładu. Przedmiotem bezsprzecznie mogą być np.:
– przedsiębiorstwo,
– wierzytelności wspólnika
– papiery wartościowe
– prawo najmu lokalu użytkowego
– akcje w innej spółce kapitałowej

Bezsprzecznie należy zaznaczyć, że przedmiotem aportu nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług.

Kiedy istnieje możliwość wniesienia wkładu w formie aportu?
Umowa spółki powinna jasno określać przedmiot wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, liczbę oraz wartość nominalnych objętych w zamian udziałów.
Istotnie należy również podkreślić, że wkład wspólnika w formie aportu może zostać wniesiony tylko w przypadku, gdy umowa została zawarta w formie aktu notarialnego.

W jakim terminie należy dokonać formalności wniesienia aportu do spółki?
Wniesienie aportu do spółki powinno nastąpić przed rejestracją spółki w rejestrze przedsiębiorców lub przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego.

 

aport-podczas-zakladania-spolek

Aport podczas zakładania spółek
Przewiń na górę