Pełnomocnictwo w spółce z oo

Kiedy udzielane jest pełnomocnictwo w spółce z oo? Na co bezsprzecznie warto zwrócić uwagę przy zakładaniu spółki z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona podmiotów, które mogą zostać zarejestrowane przeze osoby fizyczne lub prawne. Cel nie jest istotny. Ważne jest, aby powód utworzenia spółki był zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Mówiąc o spółce z o.o. przede wszystkim należy wspomnieć o jednym z ważniejszych organów w niej funkcjonujących. Chodzi tutaj o zgromadzenie wspólników. Zwyczajne zgromadzenie wspólników odbywa się najczęściej w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego w spółce. Warto tutaj zaznaczyć, że nadzwyczajne zgromadzenie wspólników można powołać w dowolnym momencie.

W zgromadzeniu wspólników wspólnik może osobiście uczestniczyć lub skorzystać z rozwiązania jakim jest pełnomocnictwo w spółce z oo. Jaka powinna być forma udzielonego pełnomocnictwa? Bezsprzecznie obowiązkowa jest pisemna forma (pod rygorem nieważności). Kopia udzielonego pełnomocnictwa powinna zostać dołączona do księgi protokołów.

Pełnomocnikiem wspólnika na zgromadzeniu wspólników może być np. członek rodziny.

Kto nie może zostać pełnomocnikiem?
– członek zarządu
– pracownik spółki

Pełnomocnictwo w spółce z oo uprawnia do zgłaszania sprzeciwu w podejmowanych uchwałach na zgromadzeniu wspólników.

Podsumowując,

udzielając pełnomocnictwa w spółce z o.o. warto skorzystać z pomocy prawników oraz kancelarii.

 

Rejestracja spółki z o.o. przez pełnomocnika – przeczytaj nasz kolejny wpis związany z zakładaniem spółki z o.o. przez pełnomocnika!

 

 

Pełnomocnictwo w spółce z oo

Pełnomocnictwo w spółce z oo
Przewiń na górę