Aktualizacja listy wspólników spółki w KRS

Kiedy wymagana jest aktualizacja listy wspólników spółki w KRS? W jakich sytuacjach wspólnicy spółki powinni pamiętać o dopełnieniu tego obowiązku? Jak dokonać zmiany wspólników w KRS? To najczęściej zadawane pytania w związku z aktualizacją danych wspólników w Krajowym Rejestrze Sądowym. W dzisiejszej publikacji wyjaśnimy kwestię aktualizacji listy wspólników w Rejestrze Przedsiębiorców.

Dane wspólników aktualizacja w KRS

W przypadku spółek handlowych skład wspólników w dowolnym momencie może ulec zmianie. Zmiana wspólników spółki ma wpływ na złożoną w Krajowym Rejestrze Sądowym listę wspólników. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy powinni pamiętać, iż informacje udostępnione w KRS muszą być zgodne ze stanem rzeczywistym. W przypadku błędnych danych wspólnicy odpowiadają za powstałe szkody w wyniku błędnych danych w rejestrze przedsiębiorców.
Krajowy Rejestr Sądowy jest publiczny – każdy ma dostęp do informacji w nim zawartych.

Aktualizacja listy wspólników spółki w KRS – kiedy należy to zrobić?

Do sytuacji zobowiązujących do aktualizacji listy wspólników zaliczamy:

  • sprzedaż udziałów przez jednego z dotychczasowych wspólników;
  • przejęcie udziałów wspólnika wyłączonego ze spółki;
  • umorzenie udziałów wspólnika wyłączonego ze spółki;
  • objęcie nowo utworzonych udziałów w spółce.

W jakim terminie powinno nastąpić zgłoszenie zmian wspólników?

Aktualizacji danych w KRS należy dokonać w terminie 7 dni od momentu zaistnienia zmiany. Zgłoszenia dokonuje się w formie elektronicznej, co zobowiązuje do posiadania narzędzia umożliwiającego potwierdzenie tożsamości np. kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Warto zaznaczyć, że aktualizacja listy wspólników spółki w KRS zobowiązuje również do dokonania zmian w księdze udziałów.

Aktualizacja listy wspólników adres do doręczeń

Spółka jest zobowiązana oprócz dokonywania aktualizacji listy wspólników w KRS również do aktualizowania listy adresów do doręczeń wspólników oraz członków zarządu. Sąd musi posiadać adres wspólnika pod którym w razie konieczności zapewniony jest odbiór korespondencji – może to być adres zamieszkania, adres zameldowania lub adres skrzynki pocztowej.

PRS – nowy system dla przedsiębiorców!


Sprawdź ofertę naszego biura w zakresie aktualizacji danych spółki w KRS.

Oferujemy pomoc w aktualizacji m.in.:

  • danych członków zarządu i wspólników
  • adresu do e-doręczeń
  • adresu spółki
  • danych pełnomocników
  • adresu siedziby spółki
  • zapisów umowy spółki

Wiecej informacji na temat oferty tutaj

Skontaktuj się już teraz!

Telefon: 123783576

 

 

Aktualizacja listy wspólników spółki w KRS

Aktualizacja listy wspólników spółki w KRS
Przewiń na górę