Upadłość spółki z o.o.

Upadłość spółki z o.o. przede wszystkim wiąże się z utratą jej bytu prawnego. Bez wątpienia charakterystyczną cechą tego rodzaju podmiotu jest to, że spółka jest odrębnym od wspólników podmiotem. Istotnie oznacza to, że aktywa i pasywa są oddzielone od majątku „właścicieli”. To jedna z najbardziej atrakcyjnych cech spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W przeciwieństwie do innych rodzajów spółek majątek wspólników jest bezpieczny niezależnie do tego w jakiej sytuacji znajduje się podmiot.

Uwaga!
Bezsprzecznie warto wspomnieć, że w określonych prawnie oraz umową przypadkach odpowiedzialność za długi może spoczywać na członkach zarządu, którzy prowadzą sprawy i reprezentują spółkę na zewnątrz. Członkowie zarządu mogą uwolnić się od tego rodzaju odpowiedzialności poprzez złożenie wniosku we właściwym terminie.

Upadłość spółki z o.o. często wiąże się z niewypłacalnością spółki. To sytuacja, w wyniku której podmiot utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Wniosek o upadłość spółki z o.o. powinien zostać złożony przez członków zarządu w terminie 30 dni od momentu pojawienia się stanu niewypłacalności. Jakie są konsekwencje za niezłożenie wniosku we właściwym czasie?
– przeniesienie odpowiedzialności za zobowiązania na członków zarządu
– ponoszenie odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe spółki z o.o.

Bez wątpienia momentem wszczęcia postępowania upadłościowego jest złożenie wniosku do właściwego sądu rejonowego.

Wniosek o upadłość spółki może zostać oddalony w takich przypadkach jak m.in.:
– spółka nie posiada żadnego majątku
– posiadany majątek nie pokryje kosztów postępowania
– majątek wystarczy tylko na pokrycie kosztów postępowania
– na majątku ciąży hipoteka

Właściciele spółek, które muszą ogłosić upadłość mogą skorzystać z pomocy prawnej dla firm.

upadlosc-spolki-zoo

Upadłość spółki z o.o.
Przewiń na górę