Zaświadczenie o niekaralności dla przedsiębiorcy

Zaświadczenie o niekaralności dla przedsiębiorcy – jak przede wszystkim dopełnić formalności? Bezsprzecznie należy zaznaczyć, że osoba ubiegająca się o uzyskanie zaświadczenia o niekaralności ma możliwość złożenia formularza przez Internet.

Opłata za wydanie zaświadczenia o niekaralności wynosi:

20 zł – w przypadku złożenia formularza przez Internet
30 zł – w przypadku złożenia wniosku w punkcie informacyjnym (istnieje możliwość dokonania opłaty gotówką, znakami opłaty sądowej, przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości)

Od opłat związanych z uzyskaniem zaświadczenia o niekaralności zwolnieni są wolontariusze, którzy chcą zostać wychowawcami lub kierownikami obozu lub kolonii dla dzieci i młodzieży. W takiej sytuacji należy dołączyć dokument potwierdzający ubieganie się o stanowisko.

Uzyskanie zaświadczenie przez Internet – o czym pamiętać?
– osoba ubiegająca się o zaświadczenie powinna posiadać profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny umożliwiający potwierdzenie tożsamości

Procedura dopełnienia formalności przez Internet:
1. Założenie konta w systemie Krajowego Rejestru Karnego.
2. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
3. Dokonanie odpowiedniej opłaty za wydanie zaświadczenia.
4. Podpisanie wniosku profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Niewątpliwie ważne jest, że zaświadczenie o niekaralności dla przedsiębiorcy można otrzymać maksymalnie po 7 dniach o wpłynięcia wniosku.

 

Podsumowując,

uzyskanie zaświadczenia o niekaralności to procedura, która może zostać przeprowadzona przez każdego, nie tylko przedsiębiorców.

 

Zaświadczenie o niekaralności dla przedsiębiorcy

Zaświadczenie o niekaralności dla przedsiębiorcy
Przewiń na górę