Obowiązki wspólnika spółki z o.o.

Obowiązki wspólnika spółki z o.o. – o czym powinni pamiętać wspólnicy? Czy warto wybrać spółkę z o.o. jako podstawę prowadzonej działalności?

Bez wątpienia podstawowym obowiązkiem wspólnika spółki z o.o. jest wniesienie w całości wkładu przewidzianego zapisami umowy spółki. Wypełnienie tego obowiązku wiążę się z warunkiem uzyskania wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

W jaki sposób wspólnik musi wnieść wkład?
Wniesienie wkładów ma na celu czynności podejmowane przez wspólników, których skutkiem jest uzyskanie przez spółkę prawną i faktyczną możliwość dysponowania przedmiotami wkładów.
O czym informuje wkład wnoszony przez wspólnika? Wyznacza on poziom ponoszonego ryzyka związanego ze zobowiązaniami spółki.

Kolejnym obowiązkiem wspólnika jest konieczność dokonywania dopłat w stosunku do udziału. Dopłaty zwraca się wspólnikom, gdy nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Niewątpliwie do obowiązków wspólników należy również obowiązek dostarczania spółce powtarzających się świadczeń niepieniężnych.

Powyższe obowiązki wspólnika spółki z o.o. dotyczą indywidualnie każdego ze wspólników.

Dlaczego warto zdecydować się na zakładanie spółki z o.o.?
Spółka z o.o. należy do grona spółek osobowych – handlowych, czyli regulowanych przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka odpowiada samodzielnie majątkiem utworzonym z wkładów wspólników. Osobisty majątek wspólników jest bezpieczny i wspólnicy nie muszą obawiać się, że w przypadku zobowiązań spółki zostanie on naruszony. Z tego powodu spółka jest tak popularną formą założenia własnej firmy.

 

obowiazki-wspolnika-spolki-zoo

Obowiązki wspólnika spółki z o.o.
Przewiń na górę