Wpis prostej spółki akcyjnej do rejestru KRS

Wpis prostej spółki akcyjnej do rejestru KRS – jak go uzyskać? Na czym polega procedura uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorcó KRS?

Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS wiąże się z dokonaniem odpowiedniego zgłoszenia przez członków zarządu spółki. Zgłoszenia należy dokonać w odpowiednim Sądzie Rejestrowym podporządkowanym względem siedziby spółki.

Warto zaznaczyć, że wniosek muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu (lub Rady Dyrektorów).

Wpis prostej spółki akcyjnej do rejestru KRS jakie dokumenty?

  • wniosek o wpis do KRS
  • umowę spółki,
  • listę akcjonariuszy wraz z informacją o liczbie i serii objętych przez nich akcji,
  • adresy do doręczeń członków zarządu (rady dyrektorów),
  • oświadczenie Zarządu o wysokości kapitału akcyjnego,
  • oświadczenie Zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie akcji.

Ile powstało prostych spółek akcyjnych w 2021 roku?

Zgłoszenie PSA do KRS co powinno zawierać?

– firmę (nazwę) i adres spółki,
– przedmiot działalności jednostki,
– czas trwania spółki (jeśli został określony),
– wysokość kapitały akcyjnego,
– liczbę akcji z informacją o akcjach uprzywilejowanych (liczbę i rodzaj),
– informacje o przyznanych uprawnieniach indywidualnych,
– informacje o kapitałach niepieniężnych,
– informacje o członkach zarządu (rady dyrektorów) i rady nadzorczej,
– sposób reprezentowania spółki.

 

Decydując się na założenie prostej spółki akcyjnej warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą zoptymalizować formalności oraz czas rejestracji spółki do minimum.

 

Procedura przekształcenia spółki akcyjnej w P.S.A.

 

Wpis prostej spółki akcyjnej do rejestru KRS

Wpis prostej spółki akcyjnej do rejestru KRS
Przewiń na górę