Procedura przekształcenia spółki akcyjnej w P.S.A.

Prosta spółka akcyjna zachęca obecnych przedsiębiorców zmiany obecnej formy działalności na nowy typ spółki – na czym przede wszystkim polega procedura przekształcenia spółki akcyjnej w P.S.A.?

To rozwiązanie z pewnością zwraca szczególną uwagę właścicieli spółek akcyjnych. Kiedy możliwe jest tego rodzaju przekształcenie?

Bezsprzecznie prosta spółka akcyjna należy do grona spółek kapitałowych. Oznacza to, że w zakresie przekształcenia, o którym mowa w dzisiejszym artykule zastosowanie będą miały przepisy odnośnie przekształcania spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową.

Warunki, które muszą zostać spełnione, aby możliwa była procedura przekształcenia spółki akcyjnej w P.S.A.?
– za przekształceniem muszą wypowiedzieć się wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego,
– spółka musi posiadać zatwierdzone sprawozdania finansowe za co najmniej 2 lata obrotowe,
– spółka musi posiadać kapitał zakładowy pokryty w całości.

Proces przekształcenia:
– opracowanie planu przekształcenia oraz przygotowanie odpowiednich załączników
– ogłoszenie sporządzonego planu przekształcenia
– poinformowanie akcjonariuszy o planie podjęcia uchwały o przekształceniu
– powzięcie odpowiedniej uchwały o przekształceniu spółki
– powołanie organów spółki przekształconej
– sporządzenie umowy spółki
– dokonanie wpisu spółki przekształconej do KRS
– wykreślenie spółki przekształcanej z rejestru KRS

Bez  wątpienia procedura przekształcenia spółki wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy z zakresu prawa. Istotnie należy zaznaczyć, że nasze biuro oferuje pomoc w przekształceniu podmiotów w prostą spółkę akcyjną. Od wielu lat zajmujemy się obsługą spółek oraz pomocą przedsiębiorcom w prowadzeniu firm. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie zakładania oraz obsługi spółek.

 

Procedura przekształcenia spółki akcyjnej w P.S.A.

Procedura przekształcenia spółki akcyjnej w P.S.A.
Przewiń na górę