Wolność podejmowania działalności gospodarczej

Na czym polega wolność podejmowania działalności gospodarczej w Polsce? Jakimi zasadami należy się kierować prowadząc działalność?

W Polsce działalność gospodarcza może być prowadzona w formach zbliżonych do występujących w innych krajach europejskich.

Wyróżniamy m.in.:
– spółki handlowe (osobowe i kapitałowe) (wpis: Jaki rodzaj spółki wybrać – osobowa czy kapitałowa?)
– oddział przedsiębiorcy zagranicznego
– przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego
– indywidualną działalność gospodarczą
– działalność nieewidencjowaną

Oczywiście można również prowadzić np. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie.

W naszym kraju obowiązuje zasada swobody podejmowania działalności gospodarczej.

Wolność podejmowania działalności gospodarczej – Zasady regulujące prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce:
– zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”;
– obowiązek wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z zasadami uczciwej
konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów;
– zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy;
– zasada przyjaznej interpretacji przepisów;
– zasada pogłębiania zaufania, proporcjonalności, bezstronności i równego
traktowania;
– zasada odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa;
– zasada pewności prawa;
– zasada udzielania informacji;

 

Wolność podejmowania działalności gospodarczej

Wolność podejmowania działalności gospodarczej
Przewiń na górę