Spółki prawa handlowego

Czym są spółki prawa handlowego? Na co warto zwrócić uwagę wybierając spółkę należącą do spółek handlowych? Jakie wyróżniamy spółki handlowe?

Założenie spółki prawa handlowego uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje o zakładaniu oraz funkcjonowaniu tego rodzaju spółek na rynku znajdziemy w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej również jako: „k.s.h.”)

Wspólnicy lub akcjonariusze zawierając umowę zobowiązują się do podejmowania działań mających na celu osiągnięcie zamierzonego celu. Umowa stanowi najważniejszy dokument spółki.

Spółki prawa handlowego

Spółki osobowe (brak osobowości prawnej);
♦ Spółka jawna;
♦ Spółka partnerska;
♦ Spółka komandytowa;
♦ Spółka komandytowo-akcyjna.

Spółki kapitałowe (posiadające osobowość prawną):
♦ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
♦ Spółka akcyjna;
Prosta spółka akcyjna

Decydując się na założenie spółki (niezależnie od wybranej formy) warto skorzystać z pomocy doświadczonej kadry specjalistów prawnych.

 

Spółki prawa handlowego

Spółki prawa handlowego
Przewiń na górę