Jaki rodzaj spółki wybrać – osobowa czy kapitałowa?

Jaki rodzaj spółki wybrać – osobowa czy kapitałowa? Zastanawiając się nad założeniem własnej działalności gospodarczej, warto zastanowić się nad formą jej prowadzenia, mając na uwadze jej rozwój na przestrzeni najbliższych kilku lat. Planując prowadzić działalność wspólnie z innymi osobami, jednocześnie nadając tej działalności zorganizowany charakter, najlepszym wyjściem okazuje się założenie spółki. Polskie prawo daje do wyboru spółki osobowe (np. cywilna, jawna, komandytowa) i spółki kapitałowe (np. z o.o., akcyjna).

Więcej o spółkach osobowych

Zdecydowanie najprostszą i najmniej sformalizowaną formą wspólnego prowadzenia działalności jest spółka cywilna. Z kolei najbliższa konstrukcyjnie spółce cywilnej jest spółka jawna. Warto mieć na uwadze, że do powstania spółki jawnej, niezbędne jest sporządzenie pisemnej umowy, ale prócz tego konieczna jest jej rejestracja w KRS. Spółki jawne posiadają zdolność prawną, co oznacza, że jest odrębnym podmiotem prawnym od swoich wspólników. Spółka jawna ma również możliwość posiadania własnego majątku.

W przypadku spółki jawnej, wspólnicy za jej zobowiązania odpowiadają całym swoim majątkiem. Ważne jednak jest to, że przeprowadzenie egzekucji z majątku wspólnika będzie możliwe pod warunkiem, że wykazana zostanie bezskuteczność egzekucji z majątku spółki. Z kolei w przypadku spółki cywilnej, wierzyciel ma możliwość sięgnięcia od razu po majątek wspólnika. Osobista odpowiedzialność wspólnika za długi spółki (czy to pełna, czy ograniczona) jest cechą charakterystyczną dla wszystkich spółek osobowych. Dlatego chcąc uniknąć odpowiedzialności za długi własnym majątkiem, warto rozważyć utworzenie spółki kapitałowej.

Więcej o spółkach kapitałowych…

W przypadku spółek kapitałowych koszty rozpoczęcia są wyższe, gdyż sam kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 5000 zł. Dodatkowo obsługa księgowa spółki kapitałowej przez biuro księgowe jest droższa niż samodzielne prowadzenia ewidencji księgowej. Pozwala to zyskać komfort ochrony osobistego majątku, a tym samym minimalizuje się ryzyko działalności gospodarczej. W wielu przypadkach na początku działalności wspólnicy spółki z o.o. pełnią najczęściej funkcję członków zarządu.

Zatem podsumowując – rozpoczynając działalność, warto wybrać formę, która w możliwie najlepszy sposób zabezpieczy interesy przedsiębiorstwa, a przede wszystkim majątek osobisty (nie pogarszając przy tym relacji ze wspólnikami. Wybór powinien być oparty nie tylko o walory prawne danej spółki, ale również od planowanych rozmiarów działalności, potencjalnego ryzyka i zaufania do pozostałych wspólników.

Podsumowując,

Jaki rodzaj spółki wybrać – osobowa czy kapitałowa? Warto przeanalizować charakterystyczne cechy spółek w odniesieniu do planowanej specyfikacji podmiotu.

Jak założyć spółkę akcyjną?

Jaki rodzaj spółki wybrać – osobowa czy kapitałowa?

Jaki rodzaj spółki wybrać – osobowa czy kapitałowa?
Przewiń na górę