Wkład do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednym z etapów rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wniesienie wkładu przez wspólnika do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wkład do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – co może nim być? Czym może być wkład rzeczowy?

Wkład do spółki z o.o. to podstawowy element procedury rejestracyjnej podmiotu. Obowiązkiem wspólników jest wniesienie wkładów w celu pokrycia kapitału zakładowego spółki. Zarząd w jednym z etapów rejestracyjnych składa oświadczenie potwierdzające, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości wniesione.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością minimalny kapitał zakładowy ma wartość 5000 zł.

Wkład do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Co może stanowić wkład w spółce z o.o.?

Wyróżniamy wkład pieniężny i niepieniężny. W wielu sytuacjach wspólnicy decydują się na wkład rzeczowy. Warto jednak zaznaczyć, że wspólnicy mogą częściowo pokryć kapitał zakładowy wkładem rzeczowym a częściowo pieniężnym.

Do spółki z o.o. można wnieść wszystko co:

Co może być wkładem niepieniężnym, rzeczowym w spółce z o.o.?

Wkładem niepieniężnym mogą być np.:

  • samochód
  • komputer
  • towary handlowe
  • nieruchomość

Warto również zaznaczyć, że wkładek do spółki nie mogą być prawa niezbywalne.

 

Sprawdź również:

Obowiązki wspólnika spółki z o.o.

Wkład do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wkład do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Przewiń na górę