Walne zgromadzenie akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej

Walne zgromadzenie akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej – jaką pełni funkcję? Czy w przypadku prostej spółki akcyjnej stanowi obligatoryjny element związany z prowadzeniem firmy?

Walne zgromadzenie w prostej spółce akcyjnej

W przypadku prostej spółki akcyjnej, organ jakim jest walne zgromadzenie, podejmuje uchwały istotne dla funkcjonowania podmiotu na rynku.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej

Kto uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu prostej spółki akcyjnej?

Istotne jest, że do udziału w walnym zgromadzeniu prostej spółki akcyjnej uprawniony jest każdy akcjonariusz. Warunkiem jest jednak, aby nazwisko akcjonariusza widniało  w rejestrze akcjonariuszy.

Jak zwołać Walne Zgromadzenie akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej?

Za zwołanie Walnego Zgromadzenia odpowiedzialny jest zarząd spółki (najczęściej zwoływane jest w sytuacji, gdy pojawiła się konieczność podjęcia decyzji w ważnych sprawach dla funkcjonowania podmiotu). Przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia należy sporządzić odpowiedni harmonogram i porządek obrad, a także we właściwym czasie poinfomować akcjonariuszy o wyznaczonym terminie (minimum 2 tygodnie wcześniej).

Miejsce – gdzie przeprowadzić obrady Walnego Zgromadzenia?

Walne zgromadzenie w prostej spółce akcyjnej powinno odbywać się w miejscu siedziby spółki. Jednak w umowie spółki można wyznaczyć określone miejsce odbywania się spotkań.

Walne zgromadzenie – jakie tematy porusza się na spotkaniach?

Do tematów spotkań Walnego Zgromadzenia w Prostej spółce akcyjnej zaliczamy najczęściej:

  • podjęcie decyzji dotyczących sprawozdania finansowego
  • podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy lub pokryciu straty
  • udzielenie absolutorium

Sprawdź również: Ile powstało prostych spółek akcyjnych w 2021 roku?

rejestracja-prostej-spolki-akcyjnej-krakow

Walne zgromadzenie akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej
Przewiń na górę