Odpowiedzialność prezesa spółki z o.o za jej zobowiązania

Odpowiedzialność prezesa spółki z o.o za jej zobowiązania – kiedy prezes spółki ponosi odpowiedzialność?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od lat zajmuje pierwsze pozycje w rankingach najchętniej wybieranych form przez polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Kto odpowiada za długi? Sama nazwa spółki “z ograniczoną odpowiedzialnością” sugeruje kwestie podziału odpowiedzialności. W przypadku tej formy spółki odpowiedzialność zarządu jest całkowicie zminimalizowana. W jakich przypadkach prezes zarządu ponosi odpowiedzialność mimo jej ograniczeń?

odpowiedzialnosc-prezesa-spolki-zoo

Spółka z o.o. – na kogo spada odpowiedzialność?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada cechy spółek kapitałowych. Warto tutaj podkreślić, że zgodnie z tą informacją spółka z o.o. posiada osobowość prawną (stanowi oddzielny podmiot prawny). Oznacza to w praktyce, że to spółka jako podmiot jest dłużnikiem a nie jej wspólnicy.

Ogólna zasada mówi o tym, że wspólnicy odpowiadają wyłącznie do wysokości niewniesionych wkładów, wierzyciele nie mają prawa dochodzić wierzytelności z prywatnego majątku wspólników.

A co w sytuacji, gdy spółka staje się niewypłacalna?

W sytuacji, gdy egzekucja z majątku spółki jest nieskuteczna to członkowie zarządu w pierwszej kolejności zostają pociągnięci do odpowiedzialności.

Odpowiedzialność jest subsydiarna. Wierzyciele w przypadku niewypłacalności spółki mają prawo zaspokojenia rozszczeń z majątku osobistego prezesta spółki i członków zarządu.

Odpowiedzialność prezesa spółki z o.o za jej zobowiązania

Jak uwolnić się od odpowiedzialności?

Prezes zarządu powinien w odpowiednim czasie:

  • Wykazać, że w odpowiednim czasie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub wszczęto postępowanie układowe;
  • Wykazać, że niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy;
  • Wykazać, że niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub brak wszczęcia postępowania układowego nie zaszkodziło wierzycielowi.

 

Sprawdź: Kiedy spółka z o.o. się opłaca?

 

zakladanie-spolki-krakow-pomoc

 

Odpowiedzialność prezesa spółki z o.o za jej zobowiązania
Przewiń na górę