Spółka z o.o. w organizacji

Spółka z o.o. w organizacji zaczyna funkcjonować z momencie zawarcia umowy spółki z o.o. aż do dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Stanowi początkowy etap procedury rejestracyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W momencie dokonania wpisu w KRS staje się właściwą spółką z o.o. posiadającą osobowość prawną. Warto zwrócić uwagę na to, że wspólnicy spółki zobowiązani są w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki do złożenia wniosku o rejestrację spółki. Spółka z o.o. w organizacji nie może istnieć dłużej niż 6 miesięcy.

Do czego zobowiązani są wspólnicy?
– przygotowanie oraz złożenie wniosku rejestrowego o wpis do KRS
– powołanie zarządu spółki (członkami zarządu mogą być wspólnicy albo osoby trzecie)
– utworzenie rady nadzorczej
– wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego

Jakie prawa ma spółka z o.o. nie posiadająca pełnej formy prawnej?
Spółka z o.o. w początkowych etapach rejestracyjnych nie posiada osobowości prawnej, ale tylko zdolność prawną. Uprawniona jest do prowadzenia we własnym imieniu działalności, nabywania oraz sprzedawania (rzeczy, towarów i usług). Ponadto może również zatrudniać pracowników, występować przed sądami czy urzędami.

Warto wspomnieć o tym, że spółka z o.o. w organizacji może nawiązywać umowy z kontrahentami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Istotne jest, aby nazwa spółki zawierała dobrze widoczne wyszczególnienie „w organizacji”. Do uzyskania wpisu w KRS podmiot nie posiada pełnych możliwości prawnych.

 

 

spolka-zoo-w-organizacji

Spółka z o.o. w organizacji
Przewiń na górę