Rada Nadzorcza w spółce z o.o.

Rada Nadzorcza w spółce z o.o. kontroluje oraz nadzoruje wszystkie podejmowane działania w ramach funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto tutaj zaznaczyć, że mimo powołania rady nadzorczej wspólnikom nadal przysługują prawa do nadzoru spółki (pod warunkiem, że umowa spółki nie stanowi inaczej).

Rada Nadzorcza w spółce z o.o. czy obowiązkowa?

Decydując się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie mamy obowiązku powoływania rady nadzorczej. Jej powołanie jest uzależnione od woli wspólników.

Obowiązek powołania rady nadzorczej pojawia się w sytuacji, gdy kapitał zakładowy spółki przewyższa wartość 50 000 zł, a liczba wspólników jest większa niż 25.

Rada Nadzorcza w spółce kto może być członkiem?

W skład rady nadzorczej zasiadają wspólnicy (minimalna liczba: 3) powoływani oraz odwoływania uchwałą wspólników na zgromadzeniu wspólników (pod warunkiem, że zapisy umowy nie stanowią inaczej).

Kto nie może zasiadać w radzie nadzorczej spółki?

Członkiem rady nadzorczej nie może być członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału zakładu spółki, a także zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat.

Rada Nadzorcza kompetencje:

  • ocena sprawozdań finansowych;
  • ocena podziału zysków, pokryciu straty;
  • składane sprawozdania z wyników jednostki;
  • badanie dokumentów spółki;

Kto nadzoruje spółkę z o.o.?

Rada Nadzorcza w spółce z o.o.

Rada Nadzorcza w spółce z o.o.
Przewiń na górę