Kto nadzoruje spółkę z o.o.?

Spółka z o.o. należy do grona spółek kapitałowych oraz posiada osobowość prawną. Istotnie należy tutaj zaznaczyć, że kierowana jest przez wyznaczone organy, które podejmują działania związane z funkcjonowaniem podmiotu na rynku. Należy podkreślić, że działanie organów spółki podlega kontroli oraz nadzorowi – kto przeprowadza kontrolę? Kto nadzoruje spółkę z o.o.?

Prawo kontroli przysługuje wspólnikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Uprawnieni są m.in. do przeglądania ksiąg oraz dokumentacji spółki. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że mają prawo do zwrócenia się do zarządu o wyjaśnienie poszczególnych spraw związanych z działalnością spółki. Czy zarząd spółki zawsze musi zgodzić się na udostępnienie dokumentów? W sytuacji, gdy zarząd podejrzewa, że udostępnienie dokumentów wspólnikom może zaszkodzić interesom spółki ma prawo odmówić przekazania dokumentów.

Kto nadzoruje spółkę z o.o.?

Nadzór nad działalnością spółki sprawuje rada nadzorcza i/lub komisja rewizyjna.

Zarówno komisja rewizyjna jak również rada nadzorcza odpowiedzialna jest za przeglądanie oraz ocenę sprawozdania finansowego z działalności spółki.

W odróżnieniu od komisji rewizyjnej rada nadzorcza uprawniona jest do zawieszenia członka zarządu.

 

Kto nadzoruje spółkę z o.o.?

Kto nadzoruje spółkę z o.o.?
Przewiń na górę